בדוק את סיסמתך דרישות מינימליות
סיסמא:
 • אורך הסיסמא יהיה בעל לפחות 8 תוים
 • על הסיסמא להכיל לפחות 3 מ-4 המאפייני הבאים:
  - אותיות רישיות
  - אותיות קטנות
  - מספרים
  - סימנים או אותיות עיבריות
הסתר:
ציון:
0%
 
מורכבות:
הסיסמא קצרה מידי
תוספת נקודות סוג נקודות כמות בונוס
 
מספר תוים קבוע +(n*4)
 
 
 
אותיות רישיות תלוי/משתנה +((len-n)*2)
 
 
 
אותיות קטנות תלוי/משתנה +((len-n)*2)
 
 
 
מספרים תלוי +(n*4)
 
 
 
סימנים קבוע +(n*6)
 
 
 
כמות ספרות וסימנים באמצע הסיסמא קבוע +(n*2)
 
 
 
עמידה בדרישות ובמאפינים קבוע +(n*2)
 
 
הורדת נקודות
 
אותיות בלבד קבוע -n
 
 
 
מספרים בלבד קבוע -n
 
 
 
אותיות חוזרות משתנה -(n(n-1))
 
 
 
אותיות רישיות ברצף קבוע -(n*2)
 
 
 
אותיות קטנות ברצף קבוע -(n*2)
 
 
 
מספרים ברצף קבוע -(n*2)
 
 
 
יותר משלוש אותיות עוקבות קבוע -(n*3)
 
 
 
יותר משלושה מספרים עוקבים קבוע -(n*3)
 
 
מקרא
 •  
  יוצא מן הכלל:עולה על הסטנדרטים המינימלים הנדרשים. בונוסים נוספים מוחלים על הניקוד
 •  
  מספק: עומד בסטנדרטים המינימלים הנדרשים. בונוסים נוספים מוחלים על הניקוד
 •  
  התראה: מכיל פרקטיקות לא מומלצות לשימוש. הציון הכללי מופחת
 •  
  נכשל: לא עומד בסטנדרטים המינימלים הנדרשים. הציון הכללי מופחת
הערות שוליים
קבוע: ניקוד המשתנה במרווחים קבועים.
משתנה:ניקוד המשתנה במרווחים משתנים
תלוי: ניקוד המשתנה כתלות בפקטורים נוספים
n: מספר המופעים הכולל
len: אורך הסיסמא הכולל
• ציוני בונוס נוספים ניתנים עבור מגוון רחב ככל הניתן של תוים בסיסמא
• הציון הסופי הוא תוצאה של חיבור כל הבונוסים שהוענקו ובהפחתת הניכויים
• הציון הסופי הינו מספר בין 0 ל 100